Ventouris Ferries

Çmime pasagjerë

PASAGJERË / BARI-CORFU-IGOUMENITSA Sezoni i ulët Sezoni i mesëm Sezoni i lartë
KODI KATEGORISË AKOMODIMI VAJTJE ARDHJE VAJTJE ARDHJE VAJTJE ARDHJE
LX2 kabinë 2 krevate e jashtme me dush & WC 166 121 198 145 225 167
A2 kabinë 2 krevate e jashtme me dush & WC 124 84 151 103 174 120
A3 kabinë 3 krevate e jashtme me dush & WC 124 84 151 103 174 120
A4 kabinë 4 krevate e jashtme me dush & WC 124 84 151 103 174 120
AB2 kabinë 2 krevate e brendshme me dush & WC 102 69 125 86 145 99
AB3 kabinë 3 krevate e brendshme me dush & WC 102 69 125 86 145 99
AB4 kabinë 4 krevate e brendshme me dush & WC 102 69 125 86 145 99
B2 kabinë 2 krevate e jashtme pa sherbime 81 53 101 65 118 76
B3 kabinë 3 krevate e jashtme pa sherbime 81 53 101 65 118 76
BB2 kabinë 2 krevate e brendshme pa sherbime 81 53 101 65 118 76
BB3 kabinë 3 krevate e brendshme pa sherbime 81 53 101 65 118 76
BB4 kabinë 4 krevate e brendshme pa sherbime 81 53 101 65 118 76
S Poltronë 55 37 69 46 81 54
D Akomodim i thjeshtë 45 29 59 39 71 48
AUTOVETURA / BARI-CORFU-IGOUMENITSA Sezoni i ulët Sezoni i mesëm Sezoni i lartë
KODI KATEGORISË AKOMODIMI VAJTJE ARDHJE VAJTJE ARDHJE VAJTJE ARDHJE
CL4 Autovetura & Jeeps 47 30 67 45 86 59
VL3 Rulot, Rimorkio bagazhesh, Rimorkio anijesh deri në 3 m gjatësi 32 22 48 34 62 43
VL5 Mikrobuza, Rulot, Kampera, Rimorkio, Rimorkio bagazhesh, Rimorkio anijesh nga 3,01 - 5 m gjatësi 47 30 67 45 86 59
VL7 Minibuza, Rulot, Kampera, Rimorkio, Rimorkio bagazhesh, Rimorkio anijesh nga 5,01 - 7 m gjatësi 88 59 130 89 168 116
VG7 Minibuza, Rulot, Kampera, Rimorkio, Rimorkio bagazhesh, Rimorkio anijesh mbi 7,01 m gjatësi 144 98 189 131 231 160
MOT Motora & Skuter 18 10 26 16 34 22
BIC Biçikleta Free Free Free Free Free Free
PASAGJERË / BARI-CEPHALONIA Sezoni i ulët Sezoni i mesëm Sezoni i lartë
KODI KATEGORISË AKOMODIMI VAJTJE ARDHJE VAJTJE ARDHJE VAJTJE ARDHJE
LX2 kabinë 2 krevate e jashtme me dush & WC 174 146 207 174 236 198
A2 kabinë 2 krevate e jashtme me dush & WC 132 111 160 134 185 155
A3 kabinë 3 krevate e jashtme me dush & WC 132 111 160 134 185 155
A4 kabinë 4 krevate e jashtme me dush & WC 132 111 160 134 185 155
AB2 kabinë 2 krevate e brendshme me dush & WC 110 92 134 113 156 131
AB3 kabinë 3 krevate e brendshme me dush & WC 110 92 134 113 156 131
AB4 kabinë 4 krevate e brendshme me dush & WC 110 92 134 113 156 131
B2 kabinë 2 krevate e jashtme pa sherbime 89 75 110 92 129 108
B3 kabinë 3 krevate e jashtme pa sherbime 89 75 110 92 129 108
BB2 kabinë 2 krevate e brendshme pa sherbime 89 75 110 92 129 108
BB3 kabinë 3 krevate e brendshme pa sherbime 89 75 110 92 129 108
BB4 kabinë 4 krevate e brendshme pa sherbime 89 75 110 92 129 108
S Poltronë 63 53 78 66 92 77
D Akomodim i thjeshtë 53 45 68 57 82 69
AUTOVETURA / BARI-CEPHALONIA Sezoni i ulët Sezoni i mesëm Sezoni i lartë
KODI KATEGORISË AKOMODIMI VAJTJE ARDHJE VAJTJE ARDHJE VAJTJE ARDHJE
CL4 Autovetura & Jeeps 47 30 67 45 86 59
VL3 Rulot, Rimorkio bagazhesh, Rimorkio anijesh deri në 3 m gjatësi 32 22 48 34 62 43
VL5 Mikrobuza, Rulot, Kampera, Rimorkio, Rimorkio bagazhesh, Rimorkio anijesh nga 3,01 - 5 m gjatësi 47 30 67 45 86 59
VL7 Minibuza, Rulot, Kampera, Rimorkio, Rimorkio bagazhesh, Rimorkio anijesh nga 5,01 - 7 m gjatësi 88 59 130 89 168 116
VG7 Minibuza, Rulot, Kampera, Rimorkio, Rimorkio bagazhesh, Rimorkio anijesh mbi 7,01 m gjatësi 144 98 189 131 231 160
MOT Motora & Skuter 18 10 26 16 34 22
BIC Biçikleta Free Free Free Free Free Free
PASAGJERË / BARI-ZANTE Sezoni i ulët Sezoni i mesëm Sezoni i lartë
KODI KATEGORISË AKOMODIMI VAJTJE ARDHJE VAJTJE ARDHJE VAJTJE ARDHJE
LX2 kabinë 2 krevate e jashtme me dush & WC 184 155 217 182 246 207
A2 kabinë 2 krevate e jashtme me dush & WC 142 119 170 143 195 164
A3 kabinë 3 krevate e jashtme me dush & WC 142 119 170 143 195 164
A4 kabinë 4 krevate e jashtme me dush & WC 142 119 170 143 195 164
AB2 kabinë 2 krevate e brendshme me dush & WC 120 101 144 121 166 139
AB3 kabinë 3 krevate e brendshme me dush & WC 120 101 144 121 166 139
AB4 kabinë 4 krevate e brendshme me dush & WC 120 101 144 121 166 139
B2 kabinë 2 krevate e jashtme pa sherbime 99 83 120 101 139 117
B3 kabinë 3 krevate e jashtme pa sherbime 99 83 120 101 139 117
BB2 kabinë 2 krevate e brendshme pa sherbime 99 83 120 101 139 117
BB3 kabinë 3 krevate e brendshme pa sherbime 99 83 120 101 139 117
BB4 kabinë 4 krevate e brendshme pa sherbime 99 83 120 101 139 117
S Poltronë 73 61 88 74 102 86
D Akomodim i thjeshtë 63 53 78 66 92 77
AUTOVETURA / BARI-ZANTE Sezoni i ulët Sezoni i mesëm Sezoni i lartë
KODI KATEGORISË AKOMODIMI VAJTJE ARDHJE VAJTJE ARDHJE VAJTJE ARDHJE
CL4 Autovetura & Jeeps 47 30 67 45 86 59
VL3 Rulot, Rimorkio bagazhesh, Rimorkio anijesh deri në 3 m gjatësi 32 22 48 34 62 43
VL5 Mikrobuza, Rulot, Kampera, Rimorkio, Rimorkio bagazhesh, Rimorkio anijesh nga 3,01 - 5 m gjatësi 47 30 67 45 86 59
VL7 Minibuza, Rulot, Kampera, Rimorkio, Rimorkio bagazhesh, Rimorkio anijesh nga 5,01 - 7 m gjatësi 88 59 130 89 168 116
VG7 Minibuza, Rulot, Kampera, Rimorkio, Rimorkio bagazhesh, Rimorkio anijesh mbi 7,01 m gjatësi 144 98 189 131 231 160
MOT Motora & Skuter 18 10 26 16 34 22
BIC Biçikleta Free Free Free Free Free Free

Çmimet në EURO, per person, per automjet dhe për këto.