Ventouris Ferries

Orare

GREECE - ITALY
JULY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M
IG.TSA - CORFU - BARI
20:00
N N N N N N R N R N R N R B R B R N R B R B R B N B R B N R B
CORFU - IG.TSA - BARI
06:15
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N R N N
SAMI - ZANTE - IG.TSA - BARI
12:45
N N N N N N N N N N N N N N N N N B N N N N N N N N N N N N N
ZANTE - SAMI - IG.TSA - BARI
16:30
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N R N N N N N N
AUGUST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T
IG.TSA - CORFU - BARI
20:00
N B R B N R B N B R B R B R N R B R B R B N B R B R B R N R B
ZANTE - SAMI - IG.TSA - BARI
16:30
R N N N N N N R N N N N N N B N N N N N N R N N N N N N B N N
CORFU - IG.TSA - BARI
06:15
N N N N R N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
SEPTEMBER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S
IG.TSA - CORFU - BARI
20:00
R B R B N B R B R B N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
ZANTE - SAMI - IG.TSA - BARI
16:30
N N N N R N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

DEPARTURES

F/B RIGEL I (R)
IGOUMENITSA – CORFU – BARI
Departure 20:00 - Arrival 21:15 / Departure 21:45 - Arrival 07:30*

ZANTE – SAMI – IGOUMENITSA – BARI
Departure 16:30 - Arrival 18:45 / Departure 19:30 - Arrival 00:15* / Departure 01:00 - Arrival 11:30

CORFU – IGOUMENITSA – BARI
Departure 06:15 - Arrival 07:30 / Departure 09:00 - Arrival 19:30
F/B BARI (B)
IGOUMENITSA - CORFU - BARI
Departure 20:00 - Arrival 21:30 / Departure 22:00 - Arrival 08:45*

ZANTE - SAMI - IGOUMENITSA - BARI
Departure 16:30 - Arrival 18:55 / Departure 19:40 - Arrival 00:55* / Departure 01:40 - Arrival 13:30

SAMI - ZANTE - IGOUMENITSA - BARI
Departure 12:45 - Arrival 15:15 / Departure 16:30 - Arrival 23:59 / Departure 01:00* - Arrival 12:45
* Next Day

Sezoni i ulët Sezoni i mesëm Sezoni i lartë

ITALY - GREECE
JULY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M
BARI - CORFU - IG.TSA
18:00
N N N N N N N R N R N R N R B R N R B R B R B N B R B R N N N
BARI - CORFU - IG.TSA
23:59
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N R N N
BARI - CORFU - IG.TSA
22:00
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N B N
BARI - CORFU - SAMI - ZANTE
17:00
N N N N N N N N N N N N N N N N B N N N N N N R N N N N N N R
AUGUST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T
BARI - CORFU - IG.TSA
18:00
B R B R N N N B R B R B R N R B R B R B N B R B R B R N R B R
BARI - CORFU - IG.TSA
22:00
N N N N N B N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
BARI - CORFU - IG.TSA
23:59
N N N N R N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
BARI - CORFU - SAMI - ZANTE
17:00
N N N N N N R N N N N N N B N N N N N N R N N N N N N B N N N
SEPTEMBER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S
BARI - CORFU - IG.TSA
18:00
B R B N B R B R B R N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
BARI - CORFU - ZANTE - SAMI
17:00
N N N R N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

DEPARTURES

F/B RIGEL I (R)
BARI - CORFU - IGOUMENITSA
Departure 18:00 - Arrival 05:45* / Departure 06:15 - Arrival 07:30

*BARI - CORFU - IGOUMENITSA
Departure 23:59 - Arrival 11:45* / Departure 12:15 - Arrival 13:30

BARI - CORFU - SAMI - ZANTE
Departure 17:00 - Arrival 04:45* / Departure 05:15 - Arrival 10:45 / Departure 11:15 - Arrival 13:30

BARI - CORFU - ZANTE - SAMI
Departure 17:00 - Arrival 04:45*/dep 05:15 - Arrival 12:45 / Departure 16:30 - Arrival 18:45
F/B BARI (B)
BARI - CORFU - IGOUMENITSA
Departure 18:00 - Arrival 06:45* / Departure 07:15 - Arrival 08:45

**BARI - CORFU - IGOUMENITSA
Departure 22:00 - Arrival 10:45* / Departure 11:15 - Arrival 12:45

BARI - CORFU - SAMI - ZANTE
Departure 17:00 - Arrival 05:45* / Departure 06:15 - Arrival 12:15 / Departure 12:45 - Arrival 14:15
* Next Day

Sezoni i ulët Sezoni i mesëm Sezoni i lartë

Download the PDF file.