Ventouris Ferries

Orare

BARI - DURRES
JULY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M
DEP: 1300 ARR: 2200 N N N N N N N R3 N N N N N N R3 N N N N N N R3 R3 N N R3 R3 R3 R3 R3 N
DEP: 2300 ARR: 0800 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R2 R2 R3 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R3
AUGUST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T
DEP: 1200 ARR: 2100 N N N N N N N N N N N N N N N N R2 R2 R2 R2 N N R2 R2 R2 R2 R2 N N R2 R2
DEP: 1300 ARR: 2200 N R3 R3 R3 R3 R3 N N R3 R3 R3 R3 R3 N N N N N N N N N N N N N N N N N N
DEP: 2300 ARR: 0800 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R3 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R3 R2 R3 R3 R3 R3 R3 R2 R3 R3 R3 R3 R3 R3 R2 R3 R3 R3
SEPTEMBER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S
DEP: 1100 ARR: 2000 R2 R2 R2 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
DEP: 2300 ARR: 0800 R3 R3 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2
DURRES - BARI
JULY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M
DEP: 1100 ARR: 2000 N N N N N N N R2 N N N N N N R2 N N N N N N R2 R2 N N R2 R2 R2 R2 R2 N
DEP: 2300 ARR: 0800 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 N N R2 R3 N N N N N R2
DEP: 2359 ARR: 0900 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N R3 R3 N N R3 R3 R3 R3 R3 N
AUGUST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T
DEP: 1200 ARR: 2100 N R2 R2 R2 R2 R2 N N R2 R2 R2 R2 R2 N N N R3 R3 R3 R3 N N R3 R3 R3 R3 R3 N N R3 R3
DEP: 2300 ARR: 0800 R3 N N N N N R2 R3 N N N N N R2 R3 R2 R2 R2 R2 R2 R3 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R3 R2 R2 R2
DEP: 2359 ARR: 0900 N R3 R3 R3 R3 R3 N N R3 R3 R3 R3 R3 N N N N N N N N N N N N N N N N N N
SEPTEMBER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S
DEP: 1200 ARR: 2100 R3 R3 R3 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
DEP: 2300 ARR: 0800 R2 R2 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3

Vessels
R2: F/B RIGEL II
R3: F/B RIGEL III

Për më shumë informacion shkarko oraret e detajuara.