Δρομολόγια

Κάντε λήψη των δρομολογίων
ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ
ΙΟΥΛΙΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Σ Κ Δ T T Π Π Σ Κ Δ T T Π Π Σ Κ Δ T T Π Π Σ Κ Δ T T Π Π Σ Κ Δ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - Κέρκυρα - ΜΠΑΡΙ
21:30
N N N N N N N N N N N N N N N R7 N N N R7 N N R7 N N N R7 N N R7 N
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΜΠΑΡΙ
10:00
N N N N N N N R7 N N N N N N R7 N N N N N N R7 N N N N N N R7 N N
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΜΠΑΡΙ
21:30
N R7 N R7 N R7 N N R7 N R7 N R7 N N N N N N N N N N N N N N N N N N
ΣΑΜΗ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - Κέρκυρα - ΜΠΑΡΙ
15:00
N N N N N N N N N N N N N N N N N R7 N N N N N N R7 N N N N N N
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
T T Π Π Σ Κ Δ T T Π Π Σ Κ Δ T T Π Π Σ Κ Δ T T Π Π Σ Κ Δ T T Π
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - Κέρκυρα - ΜΠΑΡΙ
21:30
N N R7 N N R7 N N N R7 N N R7 N N N R7 N R7 N N N N R7 N R7 N N N N R7
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - Κέρκυρα - ΜΠΑΡΙ
23:59
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N R7 N N N N N N R7 N N N N
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΜΠΑΡΙ
10:00
N N N N R7 N N N N N N R7 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
ΣΑΜΗ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - Κέρκυρα - ΜΠΑΡΙ
15:00
R7 N N N N N N R7 N N N N N N R7 N N N N N N R7 N N N N N N R7 N N
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
Π Σ Κ Δ T T Π Π Σ Κ Δ T T Π Π Σ Κ Δ T T Π Π Σ Κ Δ T T Π Π Σ -
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - Κέρκυρα - ΜΠΑΡΙ
21:30
N R7 N N R7 N R7 N R7 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - Κέρκυρα - ΜΠΑΡΙ
23:59
N N R7 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

F/B RIGEL VII (R7)
Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα – ΜΠΑΡΙ
Αναχώρηση 21:30 - Άφιξη 22:30 / Αναχώρηση 23:00 - Άφιξη 08:15*

Ηγουμενίτσα – ΜΠΑΡΙ
Αναχώρηση 10:00 - Άφιξη 20:00

Ηγουμενίτσα – ΜΠΑΡΙ
Αναχώρηση 21:30 - Άφιξη 07:30*

ΣΑΜΗ - Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα - ΜΠΑΡΙ
Αναχώρηση 15:00 - Άφιξη 19:30 / Αναχώρηση 21:30 - Άφιξη 22:30 / Αναχώρηση 23:00 - Άφιξη 08:15*

Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα – ΜΠΑΡΙ
Αναχώρηση 23:59 - Άφιξη 01:00* / Αναχώρηση 01:30 - Άφιξη 10:45

* Επόμενη Μέρα Χαμηλή Περίοδος Μεσαία Περίοδος Υψηλή Περίοδος

ΙΤΑΛΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ
ΙΟΥΛΙΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Σ Κ Δ T T Π Π Σ Κ Δ T T Π Π Σ Κ Δ T T Π Π Σ Κ Δ T T Π Π Σ Κ Δ
ΜΠΑΡΙ - Κέρκυρα - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
20:00
N N N N N N N N N N N N N R7 N N N N R7 N R7 N N N N R7 N R7 N N N
ΜΠΑΡΙ - Κέρκυρα - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
23:59
N N N N N N N R7 N N N N N N R7 N N N N N N R7 N N N N N N R7 N N
ΜΠΑΡΙ - Κέρκυρα - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΣΑΜΗ
20:00
N N N N N N N N N N N N N N N N R7 N N N N N N R7 N N N N N N R7
ΜΠΑΡΙ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
20:00
R7 N R7 N R7 N R7 N N R7 N R7 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
T T Π Π Σ Κ Δ T T Π Π Σ Κ Δ T T Π Π Σ Κ Δ T T Π Π Σ Κ Δ T T Π
ΜΠΑΡΙ - Κέρκυρα - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
20:00
N R7 N R7 N N N N R7 N R7 N N N N R7 N R7 N N N N R7 N R7 N N N N R7 N
ΜΠΑΡΙ - Κέρκυρα - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
23:59
N N N N R7 N N N N N N R7 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
ΜΠΑΡΙ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
10:00
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N R7 N N N N N N R7 N N N N
ΜΠΑΡΙ - Κέρκυρα - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΣΑΜΗ
20:00
N N N N N N R7 N N N N N N R7 N N N N N N R7 N N N N N N R7 N N N
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Π Σ Κ Δ T T Π Π Σ Κ Δ T T Π Π Σ Κ Δ T T Π Π Σ Κ Δ T T Π Π Σ -
ΜΠΑΡΙ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
20:00
R7 N N R7 N R7 N R7 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
ΜΠΑΡΙ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
10:00
N N R7 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

F/B RIGEL VII (R7)
ΜΠΑΡΙ - Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα
Αναχώρηση 20:00 - Άφιξη 07:00* / Αναχώρηση 07:30 - Άφιξη 08:45

ΜΠΑΡΙ - Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα
Αναχώρηση 23:59 - Άφιξη 11:00* / Αναχώρηση 11:30 - Άφιξη 12:45

ΜΠΑΡΙ - Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα - ΣΑΜΗ
Αναχώρηση 20:00 - Άφιξη 07:00* / Αναχώρηση 07:30 - Άφιξη 08:45 / Αναχώρηση 09:30 - Άφιξη 14:15

ΜΠΑΡΙ - Ηγουμενίτσα
Αναχώρηση 10:00 - Άφιξη 22:00

ΜΠΑΡΙ - Ηγουμενίτσα
Αναχώρηση 20:00 - Άφιξη 08:00*

ΜΠΑΡΙ - Ηγουμενίτσα
Αναχώρηση 23:59 - Άφιξη 12:00*

* Επόμενη Μέρα Χαμηλή Περίοδος Μεσαία Περίοδος Υψηλή Περίοδος

Κατεβάστε το PDF.

Προσφορές καθημερινά
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο και μείνετε ενημερωμένοι: