Orare

DOWNLOAD ORARI
GREQI - ITALI
KORRIK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W
IG.TSA - CORFU - BARI
20:00
N N R B R B R B R B R B R B R B R B R B R B N B R B N R B N B
CORFU - IG.TSA - BARI
07:15
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N R N N N N
SAMI - ZANTE - IG.TSA - BARI
11:15
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N R N N N N N N N N
ZANTE - SAMI - IG.TSA - BARI
16:30
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N R N
GUSHT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S
IG.TSA - CORFU - BARI
20:00
R B N R B N B R B N R B N B R B R B R B N B R B R B N B R B R
ZANTE - SAMI - IG.TSA - BARI
16:30
N N N N N R N N N N N N R N N N N N N N R N N N N N R N N N N
CORFU - IG.TSA - BARI
07:15
N N R N N N N N N R N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
SHTATOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M
IG.TSA - CORFU - BARI
20:00
B R B N B R B R N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
ZANTE - SAMI - IG.TSA - BARI
16:30
N N N R N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

NISJET

F/B RIGEL I (R)
CORFU – CORFU – BARI
Nisjes 20:00 - Mbërritje 21:15 / Nisjes 21:45 - Mbërritje 07:30*

ZANTE – SAMI – CORFU – BARI
Nisjes 16:30 - Mbërritje 18:45 / Nisjes 19:30 - Mbërritje 00:15* / Nisjes 01:00 - Mbërritje 11:30

CORFU – CORFU – BARI
Nisjes 07:15 - Mbërritje 08:30 / Nisjes 10:00 - Mbërritje 20:30

SAMI - ZANTE - CORFU - BARI
Nisjes 11:15 - Mbërritje 13:30 / Nisjes 16:30 - Mbërritje 23:30 / Nisjes 00:30 - Mbërritje 11:00
F/B BARI (B)
CORFU - CORFU - BARI
Nisjes 20:00 - Mbërritje 21:30 / Nisjes 22:00 - Mbërritje 09:15*

* Te nesermen Sezoni i ulët Sezoni i mesëm Sezoni i lartë

ITALI - GREQI
KORRIK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W
BARI - CORFU - IG.TSA
19:00
N N B R B R B R B R B R B R B R B R B R B N B R B R N N N B R
BARI - CORFU - IG.TSA
23:59
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N R B N N N
BARI - CORFU - SAMI - ZANTE
17:00
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N R N N N N N N R N N
GUSHT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S
BARI - CORFU - IG.TSA
19:00
B R N N N B R B R N N N B R B R B R B N B R B R B N B R B R B
BARI - CORFU - IG.TSA
23:59
N N R B N N N N N R B N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
BARI - CORFU - SAMI - ZANTE
17:00
N N N N R N N N N N N R N N N N N N N R N N N N N R N N N N N
SHTATOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M
BARI - CORFU - IG.TSA
19:00
R B N B R B R N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
BARI - CORFU - ZANTE - SAMI
17:00
N N R N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

NISJET

F/B RIGEL I (R)
BARI - CORFU - CORFU
Nisjes 19:00 - Mbërritje 06:45* / Nisjes 07:15 - Mbërritje 08:30

BARI - CORFU - CORFU
Nisjes 23:59 - Mbërritje 11:45* / Nisjes 12:15 - Mbërritje 13:30

BARI - CORFU - SAMI - ZANTE
Nisjes 17:00 - Mbërritje 04:45* / Nisjes 05:15 - Mbërritje 10:45 / Nisjes 11:15 - Mbërritje 13:30

BARI - CORFU - ZANTE - SAMI
Nisjes 17:00 - Mbërritje 04:45* / Nisjes 05:15 - Mbërritje 12:40 / Nisjes 16:30 - Mbërritje 18:45
F/B BARI (B)
BARI - CORFU - CORFU
Nisjes 19:00 - Mbërritje 08:15* / Nisjes 08:45 - Mbërritje 10:15

BARI - CORFU - CORFU
Nisjes 23:59 - Mbërritje 13:15* / Nisjes 13:45 - Mbërritje 15:15

* Te nesermen Sezoni i ulët Sezoni i mesëm Sezoni i lartë

Oraret e detajuara.

Oferta speciale çdo ditë!
Rregjistrohu tek newsletter-i jonë: