COVID-19 - Useful Information

Orare

DOWNLOAD ORARI
GREQI - ITALI
KORRIK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F
IG.TSA - CORFU - BARI
20:00
N N N R1 N R1 N R1 R7 R1 R7 R1 R7 R1 N N N N N N N N N N N N N N N N N
IG.TSA - CORFU - BARI
21:30
N N N N N N N N N N N N N N R7 R1 R7 R1 R7 R1 N R1 R7 R1 R7 R1 R7 N R1 R7 R1
SAMI - IG.TSA - CORFU - BARI
14:30
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N R7 N N N N N N R7 N N N
GUSHT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M
IG.TSA - CORFU - BARI
10:00
R7 N N N N N N R7 N N N N N N R7 N N N N N N R7 N N N N N N R7 N N
IG.TSA - CORFU - BARI
23:59
R1 N N N N N N R1 N N N N N N R1 N N N N N N R1 N N N N N N R1 N N
IG.TSA - CORFU - BARI
21:30
N R7 R1 N R1 R7 R1 N R7 R1 N R1 R7 R1 N R7 R1 N R1 R7 R1 N R7 R1 N R1 R7 R1 N R7 R1
SAMI - IG.TSA - CORFU - BARI
14:30
N N N R7 N N N N N N R7 N N N N N N R7 N N N N N N R7 N N N N N N
SHTATOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W -
IG.TSA - CORFU - BARI
21:30
N R1 R7 R1 R7 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
SAMI - IG.TSA - CORFU - BARI
14:30
R7 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

NISJET

F/B RIGEL VII (R7)
CORFU – CORFU – BARI
Nisjes 21:30 - Mbërritje 22:30 / Nisjes 23:00 - Mbërritje 08:30*

CORFU – CORFU – BARI
Nisjes 20:00 - Mbërritje 21:00 / Nisjes 21:30 - Mbërritje 07:00*

CORFU – CORFU – BARI
Nisjes 10:00 - Mbërritje 11:00 / Nisjes 11:30 - Mbërritje 20:30*

SAMI - CORFU - CORFU - BARI
Nisjes 14:30 - Mbërritje 19:00 / Nisjes 21:30 - Mbërritje 22:30 / Nisjes 23:00 - Mbërritje 08:30*
F/B RIGEL I (R1)
CORFU - CORFU - BARI
Nisjes 21:30 - Mbërritje 22:45 / Nisjes 23:15 - Mbërritje 09:00*

CORFU - CORFU - BARI
Nisjes 20:00 - Mbërritje 21:15 / Nisjes 21:45 - Mbërritje 07:30*

CORFU - CORFU - BARI
Nisjes 23:59 - Mbërritje 01:15* / Nisjes 01:45 - Mbërritje 11:30

* Te nesermen Sezoni i ulët Sezoni i mesëm Sezoni i lartë

ITALI - GREQI
KORRIK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F
BARI - CORFU - IG.TSA
19:00
N N N N R1 N R1 R7 R1 R7 R1 R7 R1 R7 R1 R7 R1 R7 R1 N R1 R7 R1 R7 N R1 N R1 R7 R1 R7
BARI - CORFU - IG.TSA - SAMI
19:00
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N R7 N N N N N N R7 N N N N
GUSHT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M
BARI - CORFU - IG.TSA
10:00
R1 N N N N N N R1 N N N N N N R1 N N N N N N R1 N N N N N N R1 N N
BARI - CORFU - IG.TSA
23:59
R7 N N N N N N R7 N N N N N N R7 N N N N N N R7 N N N N N N R7 N N
BARI - CORFU - IG.TSA
19:00
N R1 N R1 R7 R1 R7 N R1 N R1 R7 R1 R7 N R1 N R1 R7 R1 R7 N R1 N R1 R7 R1 R7 N R1 N
BARI - CORFU - IG.TSA - SAMI
19:00
N N R7 N N N N N N R7 N N N N N N R7 N N N N N N R7 N N N N N N R7
SHTATOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W -
BARI - CORFU - IG.TSA
19:00
R1 R7 R1 R7 R1 R7 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

NISJET

F/B RIGEL VII (R7)
BARI - CORFU - CORFU
Nisjes 19:00 - Mbërritje 06:00* / Nisjes 06:30 - Mbërritje 07:30

BARI - CORFU - CORFU
Nisjes 23:59 - Mbërritje 11:00* / Nisjes 11:30 - Mbërritje 12:30

BARI - CORFU - CORFU - SAMI
Nisjes 19:00 - Mbërritje 06:00* / Nisjes 06:30 - Mbërritje 07:30 / Nisjes 08:30 - Mbërritje 13:00
F/B RIGEL I (R1)
BARI - CORFU - CORFU
Nisjes 19:00 - Mbërritje 06:45* / Nisjes 07:15 - Mbërritje 08:30

BARI - CORFU
Nisjes 10:00 - Mbërritje 22:30 (Ref.to dates 25/07, 01/08, 08/08, 15/08, 22/08, 29/08/2020)

* Te nesermen Sezoni i ulët Sezoni i mesëm Sezoni i lartë

Oraret e detajuara.

Oferta speciale çdo ditë
Rregjistrohu tek newsletter-i jonë: