Free cookie consent management tool by TermsFeed

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι επιβάτες, οι αποσκευές τους και τα συνοδευόμενα οχήματά τους μεταφέρονται με την επιφύλαξη των Διεθνών Συνθηκών και Συμβάσεων, του Ελληνικού Ιδιωτικού Ναυτικού Κώδικα και των γενικών όρων μεταφοράς των πλοίων Ventouris Ferries (εφεξής «Πλοία/Πλοία») όπως αυτοί οι όροι (συλλογικά αναφέρονται ως Οι «Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις») καθορίστηκαν από τους Διαχειριστές των Πλοίων που ενεργούν για λογαριασμό των Πλοιοκτητών των Πλοίων (εφεξής οι Διαχειριστές και οι Ιδιοκτήτες Πλοίων θα αναφέρονται μαζί ως «Η Εταιρεία»). Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις περιλαμβάνουν εξαιρέσεις και περιορισμούς της ευθύνης των μεταφορέων για θάνατο, ασθένεια ή ζημιά ή απώλεια οχημάτων και αποσκευών ή για καθυστέρηση ή απόκλιση. Αντίγραφα των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων μεταφοράς της Εταιρείας διατίθενται κατόπιν αιτήματος.

Δρομολόγια - Τιμές
Οι ναύλοι και τα ωράρια που αναφέρονται σε αυτόν τον κατάλογο βασίζονται στις συνθήκες που ισχύουν κατά τη στιγμή της εκτύπωσης. Εάν οποιοσδήποτε όρος αλλάξει μετά την ώρα της εκτύπωσης, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο ωράριο, τους ναύλους και τα δρομολόγια ή να απόσχει από συμβατικές υποχρεώσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από αυτήν. Οι προαναφερθείσες συνθήκες περιλαμβάνουν κάθε είδους απρόβλεπτες περιστάσεις όπως αύξηση στις τιμές των καυσίμων ή διακύμανση του νομίσματος.
Σε αυτήν την απίθανη περίπτωση που ενδέχεται να μην εκπληρωθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις, ο πελάτης δικαιούται πλήρη επιστροφή χρημάτων για τις πληρωμές που έγιναν. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις που προκαλούνται από τρίτους, λιμενικές αρχές ή ακραίες και ασυνήθιστες καιρικές συνθήκες. Τα χρονοδιαγράμματα υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Κρατήσεις
Σε συμμόρφωση με τους διεθνείς κανονισμούς SOLAS και τη νομοθεσία της ΕΕ (Οδηγία του Συμβουλίου 98/41/ΕΚ της 18ης Ιουνίου 1988), οι επιβάτες πρέπει να παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες κατά την κράτηση: Όνομα και Επώνυμο, Φύλο, Εθνικότητα, Ημερομηνία Γέννησης, Τηλέφωνο Επικοινωνίας, Τύπος και αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος (εάν υπάρχει). Οι επιβάτες από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και εκτός Σένγκεν) πρέπει να παρέχουν τις ακόλουθες πρόσθετες πληροφορίες: Αριθμός διαβατηρίου και ημερομηνία λήξης, ημερομηνία λήξης βίζας (εάν απαιτείται).

Ισχύς εισιτηρίου
Τα εισιτήρια ισχύουν για ένα έτος από την ημέρα έκδοσης εκτός από τα εισιτήρια που έχουν περιορισμένη ισχύ. Το εισιτήριο δεν μεταβιβάζεται εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο. Το άτομο που επιτρέπεται να ταξιδέψει είναι το πρόσωπο που αναφέρεται στο εισιτήριο. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους επιβάτες να προσκομίσουν έγκυρη ταυτότητα πριν ταξιδέψουν και δεν φέρει καμία ευθύνη εάν ένας επιβάτης - εκτός από το πρόσωπο που δικαιούται να ταξιδέψει με το εισιτήριο - έχει προσκομίσει έγγραφα ταυτοποίησης στην Εταιρεία - που αντιστοιχεί στον επιβάτη που κατονομάζεται στο το εισιτήριο έχει ταξιδέψει ή/και έχει επιστραφεί.

Συναλλαγματική Ισοτιμία
Οι ναύλοι των εισιτηρίων που αγοράζονται σε άλλες χώρες ή στο πλοίο ενδέχεται να διαφέρουν λόγω διακυμάνσεων στη συναλλαγματική ισοτιμία.

Ακυρώσεις – Επιστροφές χρημάτων
Ακυρώσεις μπορούν να γίνουν στο Ταξιδιωτικό Πρακτορείο όπου έγινε η κράτηση και η πληρωμή. Ανάλογα με το χρόνο ακύρωσης επιστρέφονται τα ακόλουθα ποσά (εξαιρούνται οι ειδικές προσφορές):

  • Επιστροφή χρημάτων 100%, έως και 91 ημέρες πριν την αναχώρηση.
  • Επιστροφή χρημάτων 80%, από 90 ημέρες έως και 8 ημέρες πριν την αναχώρηση.
  • Επιστροφή χρημάτων 50%, από 7 ημέρες έως 24 ώρες πριν την αναχώρηση.
  • Η εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση ακυρώσεων που έγιναν λιγότερο από 24 ώρες πριν από την αναχώρηση του πλοίου ή εάν ο επιβάτης δεν παρουσιαστεί κατά το check-in.

Τα εισιτήρια μπορούν να μετατραπούν σε εισιτήρια OPEN ή σε άλλη ημερομηνία αναχώρησης. Εάν αυτά τα εισιτήρια ακυρωθούν, η ημερομηνία που τα εισιτήρια έχουν μετατραπεί σε OPEN ή σε άλλη ημερομηνία αναχώρησης θεωρείται ως ημερομηνία ακύρωσης και η επιστροφή χρημάτων υπολογίζεται σε σχέση με την αρχική ημερομηνία ταξιδιού. Τα εισιτήρια επιστροφής OPEN ημερομηνίας, που είχαν αρχικά εκδοθεί ως OPEN, δεν μετατράπηκαν σε OPEN, επιστρέφονται, εάν ακυρωθούν με επιστροφή χρημάτων 100% (η ΑΝΟΙΚΤΗ διαδρομή). Σε περίπτωση μερικής ακύρωσης ενός ταξιδιού μετ' επιστροφής του οποίου η μία διέλευση έχει ολοκληρωθεί, θα επιστραφούν στον επιβάτη τα παραπάνω (βάσει του χρόνου ακύρωσης) για τη διέλευση που δεν έχει ολοκληρωθεί. Σε περίπτωση ολικής ακύρωσης ενός ταξιδιού μετ' επιστροφής, ο επιβάτης θα αποζημιωθεί όπως παραπάνω (βάσει του χρόνου ακύρωσης). Το αίτημα για επιστροφή χρημάτων πρέπει να υποβληθεί γραπτώς. Ακυρώσεις και επιστροφές χρημάτων μπορούν να διευθετηθούν μόνο μέσω του Ταξιδιωτικού Πρακτορείου ή των γραφείων της Εταιρείας, όπου εκδίδονται εισιτήρια. Η Εταιρεία δικαιούται να διατηρήσει τη συνολική αξία του εισιτηρίου εάν ο επιβάτης διακόψει το ταξίδι του σε ενδιάμεσο λιμάνι, εκτός εάν η διακοπή οφείλεται σε ασθένεια, ατύχημα ή ανωτέρα βία.

Ανοιχτά Εισιτήρια
Τα ανοιχτά εισιτήρια ισχύουν για ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης (όχι τυπωμένα). Οι επιβάτες με ανοιχτό εισιτήριο μετ' επιστροφής πρέπει να κάνουν κράτηση για το ταξίδι της επιστροφής τους πολύ νωρίτερα μέσω του Ταξιδιωτικού Πρακτορείου ή των γραφείων της Εταιρείας όπου έχει γίνει η κράτηση και η πληρωμή. Οι ναύλοι ανοικτής επιστροφής υπολογίζονται πάντα με βάση τον ναύλο χαμηλής περιόδου. Σε περίπτωση που ένας επιβάτης ταξιδεύει σε μεσαία ή υψηλή περίοδο ή σε περίοδο κατά την οποία ισχύει νέο τιμολόγιο, τότε η διαφορά μεταξύ του τρέχοντος και του προπληρωμένου ναύλου πρέπει να πληρωθεί από τον επιβάτη. Η Εταιρεία δεν μπορεί πάντα να εξασφαλίσει την κράτηση των επιβατών στις επιθυμητές ημερομηνίες ταξιδιού ή τον τύπο διαμονής τους. Ενδέχεται να προσφέρονται εναλλακτικές ημερομηνίες ταξιδιού ή τύποι καταλυμάτων.

Απολεσθέντα εισιτήρια
Σε περίπτωση απώλειας εισιτηρίου, ο επιβάτης πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως τον ταξιδιωτικό πράκτορα έκδοσης ή την Εταιρεία. Το επανεκτυπωμένο εισιτήριο μπορεί να παραληφθεί μόνο από τον ταξιδιώτη επιβάτη με έγκυρη ταυτότητα στο λιμάνι αναχώρησης.

Εκπτώσεις
Ενδέχεται να απαιτείται έγκυρη απόδειξη από την Εταιρεία για μειωμένους ναύλους, π.χ.: α) βρέφη, β) παιδιά, γ) φοιτητές. Οι εκπτώσεις θα πρέπει να αιτούνται κατά την κράτηση. Μετά το ταξίδι, κανένας ναύλος δεν επιστρέφεται.

Γκρουπ
Οι ομαδικοί ναύλοι μπορούν να ζητηθούν μέσω της Εταιρείας και των Ταξιδιωτικών Γραφείων. Ένα γκρουπ αποτελείται από τουλάχιστον 20 επιβάτες.

Ασυνόδευτα παιδιά
Η Εταιρεία δεν δέχεται κρατήσεις για παιδιά κάτω των 15 ετών που δεν συνοδεύονται από ενήλικες. Κρατήσεις για νέους μεταξύ 15 και 18 ετών μπορούν να γίνουν δεκτές κατόπιν ειδικής γραπτής άδειας από τον γονέα ή τον νόμιμο κηδεμόνα για το ασυνόδευτο ταξίδι.

Επιβάτες με ειδικές ανάγκες
Στα πλοία μας υπάρχουν ειδικά σχεδιασμένες καμπίνες με εύκολη πρόσβαση και λειτουργία για να φιλοξενήσουν επιβάτες με ειδικές ανάγκες. Λόγω του περιορισμένου αριθμού τέτοιων καμπινών, είναι απαραίτητο να κάνετε κράτηση εκ των προτέρων

Κατοικίδια
Στα πλοία μας υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι φύλαξης των κατοικίδιων , τα οποία είναι απαραίτητο να κάνετε κράτηση εκ των προτέρων. Τα ασυνόδευτα κατοικίδια δεν είναι αποδεκτά. Οι ιδιοκτήτες ή οι κηδεμόνες πρέπει να έχουν μαζί τους τα έγκυρα έγγραφα υγείας του κατοικίδιου ζώου τους ενώ ταξιδεύουν και να ακολουθούν όλους τους κανονισμούς εισόδου. Τα κατοικίδια δεν επιτρέπονται σε εσωτερικούς χώρους (μπαρ, εστιατόρια και άλλους κοινόχρηστους χώρους) ή σε οχήματα. Όταν περπατάτε σε ανοιχτά καταστρώματα, τα κατοικίδια πρέπει να φορούν φίμωτρο και να είναι δεμένα με λουρί, συνοδευόμενα από τον ιδιοκτήτη ή τον κηδεμόνα του κατοικίδιου. Ο ιδιοκτήτης ή ο κηδεμόνας του κατοικίδιου είναι πλήρως υπεύθυνος για τη φροντίδα, την ασφάλεια και την υγιεινή του κατοικίδιου και για την τήρηση όλων των νόμων και κανονισμών που σχετίζονται με τα παραπάνω. Επιπλέον, οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε πιθανή βλάβη ή ζημιά που προκαλείται από τα ζώα τους σε οποιονδήποτε τρίτο. Από τους παραπάνω περιορισμούς εξαιρούνται τα ζώα που φυλάνε και βοηθούν άτομα με αναπηρία που μπορεί να συνοδεύουν τους ιδιοκτήτες τους. Οι ιδιοκτήτες πρέπει να διαθέτουν τα κατάλληλα πιστοποιητικά για αυτά τα ζώα.

Γεύματα και ποτά
Τα γεύματα και τα ποτά δεν περιλαμβάνονται στην τιμή του εισιτηρίου.

Προσωπικά αντικείμενα
Οι επιβάτες μπορούν να παραδώσουν τα τιμαλφή τους στο Γραφείο του πλοίου για φύλαξη, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει τα 500 ευρώ. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την απώλεια χρημάτων ή τιμαλφών που αφήνονται σε ανοιχτούς αποθηκευτικούς χώρους ή σε καμπίνες. Παρακαλείσθε να αναφέρετε την απώλεια οποιουδήποτε προσωπικού αντικειμένου στη ρεσεψιόν του πλοίου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ή καλέστε το γραφείο της Εταιρείας. Τα προσωπικά αντικείμενα που έχουν τοποθετηθεί στα οχήματα των επιβατών δεν θα είναι προσβάσιμα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς η είσοδος στο γκαράζ απαγορεύεται μετά την αναχώρηση του πλοίου.

Διαδικασία επιβίβασης – Κανονισμός εισόδου
Λόγω της συμμόρφωσής μας με τους κανονισμούς ασφαλείας του κωδικού ISPS (International Ship and Port Facility Security), όλοι οι επιβάτες καλούνται να μεταβούν στον χώρο επιβίβασης, τουλάχιστον 2 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης. Όλοι οι επιβάτες πρέπει να προσκομίσουν την κάρτα επιβίβασής τους και ένα έγκυρο διαβατήριο ή ταυτότητα και την άδεια του οχήματός τους κατά τον έλεγχο στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό του πλοίου. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αρνηθεί την επιβίβαση σε οποιοδήποτε άτομο κρίνει ότι δεν φέρει τα απαιτούμενα έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα ή δεν αποδεικνύει χωρίς αμφιβολία, την ταυτότητά του. Σε περίπτωση επιβολής προστίμου στην Εταιρεία από το γραφείο μετανάστευσης, το ποσό θα χρεωθεί στον επιβάτη που δεν προσκόμισε τα κατάλληλα νομικά έγγραφα. Η Εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη σε περίπτωση που οι αρχές εμποδίσουν έναν επιβάτη να συνεχίσει το ταξίδι του/της. Σε περίπτωση που οι υπάλληλοι μετανάστευσης αρνηθούν την είσοδο, ο επιβάτης θα αποσταλεί πίσω στον τόπο αναχώρησής του με δικά του έξοδα. Θα συνιστούσαμε στους πολίτες όλων των πολιτειών να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο προξενείο για λεπτομέρειες. Τα βρέφη και τα παιδιά απαιτούν επίσης επίσημα έγγραφα ταυτοποίησης. Όλα τα άτομα και όλα τα αντικείμενα που μεταφέρονται στο πλοίο υπόκεινται σε έρευνα. Τα άτομα που αρνούνται να συμμορφωθούν με αυτή την απαίτηση θα στερούνται πρόσβασης στο πλοίο και θα αναφέρονται στις αρμόδιες λιμενικές αρχές. Εάν ένας επιβάτης που επιβιβάζεται στο πλοίο επιθυμεί να αποβιβαστεί πριν από την αναχώρηση, πρέπει να πάρει όλες τις αποσκευές και/ή το όχημά του. Στην περίπτωση οχημάτων κάθε είδους, παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας την πιθανότητα να μην μπορείτε να τα αφαιρέσετε από το γκαράζ του πλοίου λόγω των προκαθορισμένων θέσεων στάθμευσης τους. Απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά όπλων, φυσιγγίων, εκρηκτικών, εύφλεκτων, εύφλεκτων και γενικά επικίνδυνων υλικών.

Συναλλαγές
Το νόμισμα που χρησιμοποιείται στο πλοίο είναι το ευρώ.

Τηλεπικοινωνίες & Διαδίκτυο
Οι ακόλουθες επιλογές επικοινωνίας είναι διαθέσιμες στο πλοίο:

  • Η χρήση προσωπικών κινητών (κινητών) τηλεφώνων καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Υπάρχουν διαφορετικές τιμές για αυτήν την υπηρεσία δορυφορικής περιαγωγής. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις τιμές αυτής της υπηρεσίας, επικοινωνήστε με τον πάροχο του δικτύου κινητής τηλεφωνίας σας.
  • Ασύρματη σύνδεση στο Internet (Wi-Fi) καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.

Εξυπηρέτηση πελατών
Για οποιαδήποτε ερώτηση, σχόλια ή προτάσεις Εξυπηρέτησης Πελατών, καλέστε, τηλ.: +0030 2130393321, 323 ή στείλτε μας ένα e-mail: booking@ventourisferries.com

Χρήσιμες πληροφορίες
Κάθε καμπίνα χαρακτηρίζεται και προσφέρεται ως 2κλινα, 3κλινα, 4κλινα ανάλογα με τον αριθμό των επιβατών που τη χρησιμοποιούν και όχι τον αριθμό των κρεβατιών που υπάρχουν στην καμπίνα ή τις (επιπλέον) παροχές που μπορεί να παρέχει. Οι επιβάτες μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα όλους τους κοινόχρηστους χώρους των πλοίων (μπαρ, εστιατόρια, σαλόνια κ.λπ.). Ο ύπνος στα σαλόνια ή στους διαδρόμους απαγορεύεται. Οι επιβάτες θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του πληρώματος σχετικά με την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και την καλή λειτουργία του.

Τροποποίηση Όρων
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή και να ανανεώσει μονομερώς τους παραπάνω Γενικούς Όρους ανά πάσα στιγμή, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κράτησης και δεν υποχρεούται να ενημερώσει εκ των προτέρων τον επιβάτη. Ενδεικτικά, η Εταιρεία δύναται να τροποποιήσει τους όρους ακυρώσεων - επιστροφών χρημάτων - ανοίγματος εισιτηρίων λόγω αλλαγών στο υφιστάμενο εθνικό ή ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε ειδικά λόγω της πανδημίας COVID-19 και των συνακόλουθων ταξιδιωτικών περιορισμών.

Προσφορές καθημερινά
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο και μείνετε ενημερωμένοι: