Δρομολόγια

Κάντε λήψη των δρομολογίων
ΜΠΑΡΙ - ΔΥΡΡΑΧΙΟ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Π Π Σ Κ Δ T T Π Π Σ Κ Δ T T Π Π Σ Κ Δ T T Π Π Σ Κ Δ T T Π Π Σ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 1300 ΑΦΙΞΗ: 2200 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N R7 R7 R7 N N N N N N N
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 2200 ΑΦΙΞΗ: 0800 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 N N N N N N N N N N N N N N N N N
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 2300 ΑΦΙΞΗ: 0800 N N N N N N N N N N N N N N R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 N N N R7 R3 R7 R3 R7 R3 N
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 2359 ΑΦΙΞΗ: 0900 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N R3 R3 R3 N N N N N N N
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Κ Δ T T Π Π Σ Κ Δ T T Π Π Σ Κ Δ T T Π Π Σ Κ Δ T T Π Π Σ Κ Δ T
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 1200 ΑΦΙΞΗ: 2100 N N N R3 R3 R3 R3 R3 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 2200 ΑΦΙΞΗ: 0800 N N N N N N N N N N N N N N R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 2300 ΑΦΙΞΗ: 0800 R7 R3 R7 N N N N N R3 R7 R3 R7 R3 R7 N N N N N N N N N N N N N N N N N
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 2359 ΑΦΙΞΗ: 0900 N N N R7 R7 R7 R7 R7 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
T Π Π Σ Κ Δ T T Π Π Σ Κ Δ T T Π Π Σ Κ Δ T T Π Π Σ Κ Δ T
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 2200 ΑΦΙΞΗ: 0800 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3
ΜΑΡΤΙΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
T Π Π Σ Κ Δ T T Π Π Σ Κ Δ T T Π Π Σ Κ Δ T T Π Π Σ Κ Δ T T Π Π
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 2200 ΑΦΙΞΗ: 0800 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Σ Κ Δ T T Π Π Σ Κ Δ T T Π Π Σ Κ Δ T T Π Π Σ Κ Δ T T Π Π Σ Κ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 2200 ΑΦΙΞΗ: 0800 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7
ΜΑΪΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Δ T T Π Π Σ Κ Δ T T Π Π Σ Κ Δ T T Π Π Σ Κ Δ T T Π Π Σ Κ Δ T T
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 2200 ΑΦΙΞΗ: 0800 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3
ΔΥΡΡΑΧΙΟ - ΜΠΑΡΙ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Π Π Σ Κ Δ T T Π Π Σ Κ Δ T T Π Π Σ Κ Δ T T Π Π Σ Κ Δ T T Π Π Σ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 1200 ΑΦΙΞΗ: 2100 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N R3 R3 R3 N N N N N N N
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 2200 ΑΦΙΞΗ: 0800 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 N N N N N N N N N N N N N N N N N
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 2300 ΑΦΙΞΗ: 0800 N N N N N N N N N N N N N N R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 N N N R3 R7 R3 R7 R3 R7 N
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 2359 ΑΦΙΞΗ: 0900 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N R7 R7 R7 N N N N N N N
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Κ Δ T T Π Π Σ Κ Δ T T Π Π Σ Κ Δ T T Π Π Σ Κ Δ T T Π Π Σ Κ Δ T
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 1300 ΑΦΙΞΗ: 2200 N N N R7 R7 R7 R7 R7 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 2200 ΑΦΙΞΗ: 0800 N N N N N N N N N N N N N N R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 2300 ΑΦΙΞΗ: 0800 R3 R7 R3 N N N N N R7 R3 R7 R3 R7 R3 N N N N N N N N N N N N N N N N N
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 2359 ΑΦΙΞΗ: 0900 N N N R3 R3 R3 R3 R3 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
T Π Π Σ Κ Δ T T Π Π Σ Κ Δ T T Π Π Σ Κ Δ T T Π Π Σ Κ Δ T
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 2200 ΑΦΙΞΗ: 0800 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7
ΜΑΡΤΙΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
T Π Π Σ Κ Δ T T Π Π Σ Κ Δ T T Π Π Σ Κ Δ T T Π Π Σ Κ Δ T T Π Π
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 2200 ΑΦΙΞΗ: 0800 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Σ Κ Δ T T Π Π Σ Κ Δ T T Π Π Σ Κ Δ T T Π Π Σ Κ Δ T T Π Π Σ Κ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 2200 ΑΦΙΞΗ: 0800 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3
ΜΑΪΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Δ T T Π Π Σ Κ Δ T T Π Π Σ Κ Δ T T Π Π Σ Κ Δ T T Π Π Σ Κ Δ T T
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 2200 ΑΦΙΞΗ: 0800 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7

Πλοία

R7: F/B RIGEL II
R3: F/B RIGEL III

Εάν θέλετε τα δρομολόγιά μας μπορείτε να τα καταβάσετε εδώ.

Προσφορές καθημερινά
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο και μείνετε ενημερωμένοι: