Orare

DOWNLOAD ORARI
BARI - DURRËS
TETOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T
NI: 2200 MB: 0800 BA R2 BA R2 R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA R3
NËNTOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S
NI: 2200 MB: 0800 BA R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA R3
DHJETOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T
NI: 1300 MB: 2200 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N BA BA BA BA N N N N N N N
NI: 2200 MB: 0800 BA R3 BA R3 BA R3 BA BA BA R3 BA R3 BA N N N N N N N N N N N N N N N N N N
NI: 2300 MB: 0800 N N N N N N N N N N N N N R3 BA R3 BA R3 BA R3 R3 R3 R3 R3 BA R3 BA R3 BA R3 N
JANAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F
NI: 1100 MB: 2000 N N N R3 R3 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
NI: 2200 MB: 0800 N N N N N N N N N N N N N N BA R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA
NI: 2300 MB: 0800 BA R3 BA BA BA R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA R3 N N N N N N N N N N N N N N N N N
DURRËS - BARI
TETOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T
NI: 2200 MB: 0800 R2 BA R2 R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA
NËNTOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S
NI: 2200 MB: 0800 R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA
DHJETOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T
NI: 1100 MB: 2000 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N R3 R3 R3 R3 N N N N N N N
NI: 2200 MB: 0800 R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA R3 N N N N N N N N N N N N N N N N N N
NI: 2300 MB: 0800 N N N N N N N N N N N N N BA R3 BA R3 BA R3 BA BA BA BA BA R3 BA R3 BA R3 BA N
JANAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F
NI: 1300 MB: 2000 N N N BA BA N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
NI: 2200 MB: 0800 N N N N N N N N N N N N N N R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA R3
NI: 2300 MB: 0800 R3 BA R3 R3 R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA R3 BA N N N N N N N N N N N N N N N N N

Anijet

R2: F/B RIGEL II
R3: F/B RIGEL III
BA: F/B BARI

Për më shumë informacion shkarko oraret e detajuara.

Oferta speciale çdo ditë
Rregjistrohu tek newsletter-i jonë: