Orare

DOWNLOAD ORARI
BARI - DURRËS
DHJETOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S
NI: 1300 MB: 2200 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N R7 R7 R7 N N N N N N N
NI: 2200 MB: 0800 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 N N N N N N N N N N N N N N N N N
NI: 2300 MB: 0800 N N N N N N N N N N N N N N R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 N N N R7 R3 R7 R3 R7 R3 N
NI: 2359 MB: 0900 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N R3 R3 R3 N N N N N N N
JANAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T
NI: 1200 MB: 2100 N N N R3 R3 R3 R3 R3 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
NI: 2200 MB: 0800 N N N N N N N N N N N N N N R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3
NI: 2300 MB: 0800 R7 R3 R7 N N N N N R3 R7 R3 R7 R3 R7 N N N N N N N N N N N N N N N N N
NI: 2359 MB: 0900 N N N R7 R7 R7 R7 R7 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
FEBRUARY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T
NI: 2200 MB: 0800 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3
MARCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F
NI: 2200 MB: 0800 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7
APRIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S
NI: 2200 MB: 0800 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7
MAY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W
NI: 2200 MB: 0800 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3
DURRËS - BARI
DHJETOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S
NI: 1200 MB: 2100 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N R3 R3 R3 N N N N N N N
NI: 2200 MB: 0800 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 N N N N N N N N N N N N N N N N N
NI: 2300 MB: 0800 N N N N N N N N N N N N N N R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 N N N R3 R7 R3 R7 R3 R7 N
NI: 2359 MB: 0900 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N R7 R7 R7 N N N N N N N
JANAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T
NI: 1300 MB: 2200 N N N R7 R7 R7 R7 R7 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
NI: 2200 MB: 0800 N N N N N N N N N N N N N N R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7
NI: 2300 MB: 0800 R3 R7 R3 N N N N N R7 R3 R7 R3 R7 R3 N N N N N N N N N N N N N N N N N
NI: 2359 MB: 0900 N N N R3 R3 R3 R3 R3 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
FEBRUARY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T
NI: 2200 MB: 0800 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7
MARCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F
NI: 2200 MB: 0800 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3
APRIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S
NI: 2200 MB: 0800 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3
MAY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W
NI: 2200 MB: 0800 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7 R3 R7

Anijet

R7: F/B RIGEL II
R3: F/B RIGEL III

Për më shumë informacion shkarko oraret e detajuara.

Oferta speciale çdo ditë
Rregjistrohu tek newsletter-i jonë: