Çmime pasagjerë

DOWNLOAD ORARI
BARI - DURRËS
KORRIK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M
NI: 1300 MB: 2200 N N N N N N N R3 N N N N N N R3 N N N N N N R3 R3 N N R3 R3 R3 R3 R3 N
NI: 2300 MB: 0800 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R2 R2 R3 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R3
GUSHT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T
NI: 1200 MB: 2100 N N N N N N N N N N N N N N N N R2 R2 R2 R2 N N R2 R2 R2 R2 R2 N N R2 R2
NI: 1300 MB: 2200 N R3 R3 R3 R3 R3 N N R3 R3 R3 R3 R3 N N N N N N N N N N N N N N N N N N
NI: 2300 MB: 0800 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R3 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R3 R2 R3 R3 R3 R3 R3 R2 R3 R3 R3 R3 R3 R3 R2 R3 R3 R3
SHTATOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S
NI: 1100 MB: 2000 R2 R2 R2 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
NI: 2300 MB: 0800 R3 R3 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2
DURRËS - BARI
KORRIK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M
NI: 1100 MB: 2000 N N N N N N N R2 N N N N N N R2 N N N N N N R2 R2 N N R2 R2 R2 R2 R2 N
NI: 2300 MB: 0800 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 N N R2 R3 N N N N N R2
NI: 2359 MB: 0900 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N R3 R3 N N R3 R3 R3 R3 R3 N
GUSHT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T
NI: 1200 MB: 2100 N R2 R2 R2 R2 R2 N N R2 R2 R2 R2 R2 N N N R3 R3 R3 R3 N N R3 R3 R3 R3 R3 N N R3 R3
NI: 2300 MB: 0800 R3 N N N N N R2 R3 N N N N N R2 R3 R2 R2 R2 R2 R2 R3 R2 R2 R2 R2 R2 R2 R3 R2 R2 R2
NI: 2359 MB: 0900 N R3 R3 R3 R3 R3 N N R3 R3 R3 R3 R3 N N N N N N N N N N N N N N N N N N
SHTATOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S
NI: 1200 MB: 2100 R3 R3 R3 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
NI: 2300 MB: 0800 R2 R2 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3 R2 R3

Anijet

R2: F/B RIGEL II
R3: F/B RIGEL III

Për më shumë informacion shkarko oraret e detajuara.

Oferta speciale çdo ditë!
Rregjistrohu tek newsletter-i jonë: