Çmime kamiona dhe ngarkesa

Kategoria Kamion
IG.TSA - CORFU - BARI
GJATËSIA TUESDAY THURSDAY SATURDAY SUNDAY
PESHA BAF TOTALI PESHA BAF TOTALI PESHA BAF TOTALI PESHA BAF TOTALI
Deri 5 m 320 60 380 230 60 290 190 60 250 290 60 350
5.01 - 7.00 m 360 60 420 260 60 320 230 60 290 340 60 400
7.01 - 9.00 m 400 60 460 300 60 360 260 60 320 370 60 430
9.01 - 13.50 m 470 60 530 370 60 430 330 60 390 440 60 500
Rimorkio 440 60 500 340 60 400 300 60 360 420 60 480
13.51 - 16.50 m 540 60 600 430 60 490 390 60 450 510 60 570
16.51 - 18.00 m 570 60 630 460 60 520 410 60 470 540 60 600
Transportues makinash (ngarkuar) 630 60 690 520 60 580 440 60 500 600 60 660
BARI - CORFU - IG.TSA
GJATËSIA MONDAY WEDNESDAY FRIDAY SATURDAY
PESHA BAF TOTALI PESHA BAF TOTALI PESHA BAF TOTALI PESHA BAF TOTALI
Deri 5 m 180 60 240 260 60 320 340 60 400 380 60 440
5.01 - 7.00 m 210 60 270 310 60 370 370 60 430 420 60 480
7.01 - 9.00 m 250 60 310 340 60 400 410 60 470 460 60 520
9.01 - 13.50 m 320 60 380 420 60 480 480 60 540 530 60 590
Rimorkio 290 60 350 390 60 450 460 60 520 500 60 560
13.51 - 16.50 m 380 60 440 480 60 540 560 60 620 580 60 640
16.51 - 18.00 m 400 60 460 510 60 570 590 60 650 610 60 670
Transportues makinash (ngarkuar) 440 60 500 570 60 630 650 60 710 690 60 750

Mimet (një mënyrë) në euro

  • Shoferi ka të drejtën e një krevati falas në kabinë
  • Bashkë shoferët paguajnë 30,00 Euro për biletën në kuvertë dhe udhëtojnë në kabinën nëse ka disponibilitet
  • Tarifat nuk përfshijnë V.A.T, mëngjes dhe ushqim
  • Taksat portuale nuk janë të përfshira.
  • Blerja e karburantit prej 60,00 Euro është përfshirë në tarifat
  • Drejtuesit e kamionëve janë të detyruar të kenë lëshuar faturat e ngarkesës së paku 2 orë para nisjes së anijes. Përndryshe, kompania nuk garanton disponueshmërinë e hapësirës.
Oferta speciale çdo ditë
Rregjistrohu tek newsletter-i jonë: