Çmime kamiona dhe ngarkesa

Kategoria Kamion Living Animals
GJATËSIA CORFU/CORFU - BARI CORFU/CORFU - BARI
Deri 5 m 150+50=200 340+50=390
5,1 - 7 m 160+50=210 360+50=410
7,1 - 9 m 180+50=230 400+50=450
9.01 - 13.50 m 190+50=240 420+50=470
Rimorkio 190+50=240 -
13.51 - 16.50 m 250+50=300 600+50=650
16.51 - 18.00 m 260+50=310 640+50=690
Kategoria Kamion Living Animals
GJATËSIA BARI - CORFU/CORFU BARI - CORFU/CORFU
Deri 5 m 200+50=250 340+50=390
5,1 - 7 m 210+50=260 360+50=410
7,1 - 9 m 230+50=280 400+50=450
9.01 - 13.50 m 240+50=290 420+50=470
Rimorkio 250+50=300 -
13.51 - 16.50 m 300+50=350 600+50=650
16.51 - 18.00 m 310+50=360 640+50=690

Mimet (një mënyrë) në euro

  • Shoferi ka të drejtën e një krevati falas në kabinë
  • Co-drivers pay Euro 30.00 for ticket in deck and travel in cabin if there is availability
  • Fares do not include V.A.T , breakfast and meals
  • Taksat portuale nuk janë të përfshira
  • Fuel Surcharge of Euro 50.00 is included in the fares
  • Drejtuesit e kamionëve janë të detyruar të kenë lëshuar faturat e ngarkesës së paku 2 orë para nisjes së anijes. Përndryshe, kompania nuk garanton disponueshmërinë e hapësirës.
Oferta speciale çdo ditë
Rregjistrohu tek newsletter-i jonë: