Çmime pasagjerë

PASAGJERË / BARI-CORFU-CORFU Sezoni i ulët Sezoni i mesëm Sezoni i lartë
KODI KATEGORISË AKOMODIMI VAJTJE ARDHJE VAJTJE ARDHJE VAJTJE ARDHJE
LX2 Kabinë 2 krevate e jashtme me dush & WC 169 118 201 141 228 160
A2 Kabinë 2 krevate e jashtme me dush & WC 127 89 154 108 177 124
A3 Kabinë 3 krevate e jashtme me dush & WC 127 89 154 108 177 124
A4 Kabinë 4 krevate e jashtme me dush & WC 127 89 154 108 177 124
AB2 Kabinë 2 krevate e brendshme me dush & WC 105 74 128 90 148 104
AB3 Kabinë 3 krevate e brendshme me dush & WC 105 74 128 90 148 104
AB4 Kabinë 4 krevate e brendshme me dush & WC 105 74 128 90 148 104
B2 Kabinë 2 krevate e jashtme pa sherbime 84 59 104 73 121 85
B3 Kabinë 3 krevate e jashtme pa sherbime 84 59 104 73 121 85
BB2 Kabinë 2 krevate e brendshme pa sherbime 84 59 104 73 121 85
BB3 Kabinë 3 krevate e brendshme pa sherbime 84 59 104 73 121 85
BB4 Kabinë 4 krevate e brendshme pa sherbime 84 59 104 73 121 85
S Poltronë 58 41 72 50 84 59
D Akomodim i thjeshtë 48 34 62 43 74 52
AUTOVETURA / BARI-CORFU-CORFU Sezoni i ulët Sezoni i mesëm Sezoni i lartë
KODI KATEGORISË AKOMODIMI VAJTJE ARDHJE VAJTJE ARDHJE VAJTJE ARDHJE
CL4 Autovetura & Jeeps 50 35 70 49 90 63
VTRL3 Rimorkio bagazhesh, Rimorkio anijesh deri në 3.00 m gjatësi 35 25 55 39 75 53
VTRL5 Rimorkio bagazhesh, Rimorkio anijesh nga 3,01 - 5.00 m gjatësi 80 56 100 70 120 84
VTRL7 Rimorkio bagazhesh, Rimorkio anijesh nga 5,01 - 7.00 m gjatësi 110 77 150 105 170 119
VTRL9 Rimorkio bagazhesh, Rimorkio anijesh nga 7,01 - 9.00 m gjatësi 150 105 190 133 230 161
VL5 Minibuses, Campers nga 3,01 a 5.00 mt. gjatësi 80 56 100 70 120 84
VL7 Minibuses, Campers nga 5,01 a 7.00 mt. gjatësi 110 77 150 105 170 119
VL9 Minibuses, Campers nga 7,01 a 9.00 mt. gjatësi 150 105 190 133 230 161
MOT Motora & Skuter 18 13 26 18 34 24
BIC Biçikleta Falas Falas Falas Falas Falas Falas
PASAGJERË / BARI-CEFALONIA Sezoni i ulët Sezoni i mesëm Sezoni i lartë
KODI KATEGORISË AKOMODIMI VAJTJE ARDHJE VAJTJE ARDHJE VAJTJE ARDHJE
LX2 Kabinë 2 krevate e jashtme me dush & WC 177 142 210 168 239 191
A2 Kabinë 2 krevate e jashtme me dush & WC 135 108 163 130 188 150
A3 Kabinë 3 krevate e jashtme me dush & WC 135 108 163 130 188 150
A4 Kabinë 4 krevate e jashtme me dush & WC 135 108 163 130 188 150
AB2 Kabinë 2 krevate e brendshme me dush & WC 113 90 137 110 159 127
AB3 Kabinë 3 krevate e brendshme me dush & WC 113 90 137 110 159 127
AB4 Kabinë 4 krevate e brendshme me dush & WC 113 90 137 110 159 127
B2 Kabinë 2 krevate e jashtme pa sherbime 92 74 113 90 132 106
B3 Kabinë 3 krevate e jashtme pa sherbime 92 74 113 90 132 106
BB2 Kabinë 2 krevate e brendshme pa sherbime 92 74 113 90 132 106
BB3 Kabinë 3 krevate e brendshme pa sherbime 92 74 113 90 132 106
BB4 Kabinë 4 krevate e brendshme pa sherbime 92 74 113 90 132 106
S Seats 66 53 81 65 95 76
D Deck 56 45 71 57 85 68
AUTOVETURA / BARI-CEFALONIA Sezoni i ulët Sezoni i mesëm Sezoni i lartë
KODI KATEGORISË AKOMODIMI VAJTJE ARDHJE VAJTJE ARDHJE VAJTJE ARDHJE
CL4 Autovetura & Jeeps 70 56 90 72 110 88
VTRL3 Rimorkio bagazhesh, Rimorkio anijesh deri në 3.00 m gjatësi 55 44 75 60 95 76
VTRL5 Rimorkio bagazhesh, Rimorkio anijesh nga 3,01 - 5.00 m gjatësi 100 80 120 96 140 112
VTRL7 Rimorkio bagazhesh, Rimorkio anijesh nga 5,01 - 7.00 m gjatësi 130 104 170 136 190 152
VTRL9 Rimorkio bagazhesh, Rimorkio anijesh nga 7,01 - 9.00 m gjatësi 170 136 210 168 250 200
VL5 Minibuses, Campers nga 3,01 a 5.00 mt. gjatësi 100 80 120 96 140 112
VL7 Minibuses, Campers nga 5,01 a 7.00 mt. gjatësi 130 104 170 136 190 152
VL9 Minibuses, Campers nga 7,01 a 9.00 mt. gjatësi 170 136 210 168 250 200
MOT Motora & Skuter 18 14 26 21 34 27
BIC Biçikleta Falas Falas Falas Falas Falas Falas
PASAGJERË / BARI-ZANTE Sezoni i ulët Sezoni i mesëm Sezoni i lartë
KODI KATEGORISË AKOMODIMI VAJTJE ARDHJE VAJTJE ARDHJE VAJTJE ARDHJE
LX2 Kabinë 2 krevate e jashtme me dush & WC 187 150 220 176 249 199
A2 Kabinë 2 krevate e jashtme me dush & WC 145 116 173 138 198 158
A3 Kabinë 3 krevate e jashtme me dush & WC 145 116 173 138 198 158
A4 Kabinë 4 krevate e jashtme me dush & WC 145 116 173 138 198 158
AB2 Kabinë 2 krevate e brendshme me dush & WC 123 98 147 118 169 135
AB3 Kabinë 3 krevate e brendshme me dush & WC 123 98 147 118 169 135
AB4 Kabinë 4 krevate e brendshme me dush & WC 123 98 147 118 169 135
B2 Kabinë 2 krevate e jashtme pa sherbime 102 82 123 98 142 114
B3 Kabinë 3 krevate e jashtme pa sherbime 102 82 123 98 142 114
BB2 Kabinë 2 krevate e brendshme pa sherbime 102 82 123 98 142 114
BB3 Kabinë 3 krevate e brendshme pa sherbime 102 82 123 98 142 114
BB4 Kabinë 4 krevate e brendshme pa sherbime 102 82 123 98 142 114
S Poltronë 76 61 91 73 105 84
D Akomodim i thjeshtë 66 53 81 65 95 76
AUTOVETURA / BARI-ZANTE Sezoni i ulët Sezoni i mesëm Sezoni i lartë
KODI KATEGORISË AKOMODIMI VAJTJE ARDHJE VAJTJE ARDHJE VAJTJE ARDHJE
CL4 Autovetura & Jeeps 70 56 90 72 110 88
VTRL3 Rimorkio bagazhesh, Rimorkio anijesh deri në 3.00 m gjatësi 55 44 75 60 95 76
VTRL5 Rimorkio bagazhesh, Rimorkio anijesh nga 3,01 - 5.00 m gjatësi 100 80 120 96 140 112
VTRL7 Rimorkio bagazhesh, Rimorkio anijesh nga 5,01 - 7.00 m gjatësi 130 104 170 136 190 152
VTRL9 Rimorkio bagazhesh, Rimorkio anijesh nga 7,01 - 9.00 m gjatësi 170 136 210 168 250 200
VL5 Minibuses, Campers nga 3,01 a 5.00 mt. gjatësi 100 80 120 96 140 112
VL7 Minibuses, Campers nga 5,01 a 7.00 mt. gjatësi 130 104 170 136 190 152
VL9 Minibuses, Campers nga 7,01 a 9.00 mt. gjatësi 170 136 210 168 250 200
MOT Motora & Skuter 18 14 26 21 34 27
BIC Biçikleta Falas Falas Falas Falas Falas Falas

Çmimet në EURO, per person, per automjet dhe për këto.

  • Ushqimi dhe pijet nuk janë të përfshira.
  • Taksat portuale, 12,00 për person dhe për automjet Euro, nuk përfshihet.
  • Në kolonën Ardhje zbritja në çmimin e pasagjerit është përllogaritur.
  • FËMIJË 4-12 vjet: 50%. Fëmijët nën moshën 4 vjeç: udhëtim falas, pa të drejtën për një shtrat ose karrige (të paguajnë vetëm taksat portuale, 12 Euro)

Oferta speciale çdo ditë!
Rregjistrohu tek newsletter-i jonë: